Ergotherapie wordt vergoed

Verzekeraars zien dat ergotherapie bijdraagt aan de gezondheid, het welbevinden en de zelfstandigheid van de verzekerden. Daarom zit ergotherapie al jaren in het basispakket van alle verzekeraars in Nederland, voor 10 uur per jaar. Er geldt wel een bijdrage voor het wettelijk eigen risico. Sommige verzekeraars hebben in bepaalde aanvullende pakketten mogelijkheden voor wat extra uren per jaar. Dit kunt u bij uw verzekering zo nodig navragen.

ZoDoende praktijk voor ergotherapie heeft met alle verzekeraars een contract. 

Ergotherapie veel ouderen helpt zelfstandig te blijven.

Bij het ouder worden komt ook het inleveren van mogelijkheden om de hoek kijken. Maar dat wil niet zeggen dat ook de kwaliteit van uw leven minder hoeft te worden. De komende jaren neemt helaas het aantal mensen met dementie toe. Het EDOMAH programma laat mooie resultaten zien. Ouderen met dementie kunnen langer activiteiten blijven doen die belangrijk voor hen zijn, waardoor het gevoel van eigenwaarde wordt ondersteund. De mantelzorger krijgt handvatten voor een goede manier van begeleiden en komt ook weer meer toe aan eigen activiteiten en wordt daardoor minder belast.