Waar help ik u bij ...

Dagelijkse handelingen

Algemene ergotherapie: heel praktisch met u kijken naar hoe u uw dagelijkse handelingen zo goed mogelijk kan uitvoeren.

Valpreventie

Valpreventie: ik kijk met u wat u kunt doen om uw woonomgeving zo veilig mogelijk te maken om zo goed mogelijk te voorkomen dat u valt. 


Belasting en planning

Helpen zoeken naar een goede balans tussen belasting en belastbaarheid en bij problemen op het gebied van planning /organisatie van dagelijkse handelingen.

Zitten en liggen

Kijken naar een goede zit- en lighouding en wat u nodig heeft om goed te kunnen zitten en liggen. Als u minder last heeft tijdens het zitten en liggen en dit minder energie kost helpt dit om beter de dagelijkse dingen te kunnen doen. 

Edomah

Edomah: dit is een ergotherapeutisch behandelprogramma voor mensen met dementie en hun mantelzorger, om het thuis wonen langer en beter mogelijk te houden. 

Rijden met hulpmiddelen

Leren rijden met een scootmobiel, een (elektrische) rolstoel of een driewielfiets.

Toepassen van hulpmiddelen

Uitproberen van hulpmiddelen om dagelijkse handelingen beter uit te kunnen voeren (bv. hulpmiddelen voor het koken , een kousenaantrekhulp, een speciale stoel, een hulpmiddel om beter in en uit bed te kunnen gaan). Leren omgaan met het hulpmiddel.

Hulp bij aanvragen

Hulp bij het aanvragen van een hulpmiddel of aanpassing bij de WMO of uw ziektekostenverzekering. 

Ondersteuning aan mantelzorgers

Ondersteuning bieden aan mantelzorgers: hoe kunt u uw naaste zo goed mogelijk blijven verzorgen of ondersteunen zonder zelf overbelast te raken? 

Zintuiglijke informatieverwerking

Het waarnemen van de omgeving doet u met uw zintuigen (o.a. zien, horen, voelen en ruiken). De hele dag door komen er heel veel prikkels op u af. Om te voorkomen dat u overprikkeld raakt, regelen uw hersenen welke prikkels binnen mogen. Soms gaat dat filteren niet goed en komt er te veel of te weinig informatie binnen in uw hersens. Dat kan last geven bij het doen en ervaren van de dagelijkse handelingen.

Werkplek onderzoek

Reduceer verzuim. Wij helpen met het uitvoeren van een individueel of bedrijfsbreed werkplekonderzoek. Krijg inzicht in de risicofactoren en neem preventieve maatregelen